O NÁS

Akciová společnost S - projekt plus vznikla k 1. lednu 1995. Společnost je přímým pokračovatelem více než třicetileté tradice Stavoprojektu Zlín v oblasti projektové činnosti. Společnost zajišťuje kompletní projekční činnost pro široké spektrum staveb – stavby pro průmysl a logistiku, obchod a služby, lázeňství a zdravotnictví, administrativu a stavby pro výchovu a vzdělání.

   


PORTFOLIO SLUŽEB

Společnost S-projekt Plus, a. s., nabízí následující široké portfolio služeb:

 • Informační a poradenskou činnost - nabídkové studie
 • Odborné pomoci pro výběr staveniště včetně prověření reálnosti a podmínek získání pozemků, studie proveditelnosti stavby (Feasibility Study)
 • Komplexní inženýrské služby
 • Územně plánovací podklady
  • urbanistické studie
  • regulační plány
 • Studie, dokumentaci pro územní řízení a projektovou dokumentaci pro
  • bytovou výstavbu
  • stavby administrativně správní, stavby pro zdravotnictví a sociální sektor, školství, obchod, hotely a cestovní ruch, kulturu, sport včetně sportovních hal a krytých i otevřených bazénů
  • stavby služeb, dílen, provozoven a výrobních hal, logistiku
  • rekonstrukce, adaptace, nástavby a přístavby budov
  • humanizaci stávajících bytových objektů, mj. střešní nástavby
  • rodinné domky
  • kotelny, výměníkové stanice, trafostanice, regulační stanice plynu
  • dopravní stavby - komunikace, TÚ, mosty, sadové úpravy
  • inženýrské sítě a objekty - vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpoadních vod, tepelné kanály, větrné elektrárny, sítě elektro: silnoproud i slaboproud, plynovody, úpravy toků, sportovní areály
   zpracování provádíme ve všech technologiích
 • Průzkumné práce
  • tj. geodetická měření, geologické průzkumy, statické průzkumy, stavebně technické průzkumy
 • Zaměření stávajícího stavu budov
 • Projekty interiérů
 • Výkon autorského dozoru na stavbách
 • Výkon technického dozoru investora na stavbách
 • Poskytování služeb při výkonu zadavatelských činností
 • Rozmnožovací a kopírovací práce, skenování a kvalifikované knihařské práce

   


   

Firma S-projekt plus, a.s. sídlí na tř. Tomáše Bati 508 ve Zlíně.

Disponuje v dostatečném počtu pracovníky všech profesí, které souvisejí s řešenými úkoly: architekty, projektanty stavaři, statiky, rozpočtáři, projektanty inž. sítí – kanalizace, vodovody, plynovody, projektanty elektro, ÚT+ZT, VZT, měření a regulace, dopravy atd.

Autorizováno je podle zákona č. 360/92 Sb. cca 35   pracovníků.

K zajištění předmětu své činnosti je dokonale technicky a materiálově vybavena. Všechny grafické stanice, na nichž je nainstalována poslední verze AutoCADu, AutoDesk REVIT vč. nástaveb a grafický editor MicroStation V8, jsou součástí ve firmě zavedené počítačové sítě. Grafické výstupy dokumentace jsou zajištěny na vlastních barevných plotrech a kvalitní rozmnožovací technice .

 

Zpracovávám...
Napište nám

Odesláním požadavku souhlasíte se zpracováním osobních údajů.