Portfolio služeb

Společnost S-projekt Plus, a. s., nabízí následující široké portfolio služeb:

 • Informační a poradenskou činnost - nabídkové studie
 • Odborné pomoci pro výběr staveniště včetně prověření reálnosti a podmínek získání pozemků, studie proveditelnosti stavby (Feasibility Study)
 • Komplexní inženýrské služby
 • Územně plánovací podklady
  • urbanistické studie
  • regulační plány
 • Studie, dokumentaci pro územní řízení a projektovou dokumentaci pro
  • bytovou výstavbu
  • stavby administrativně správní, stavby pro zdravotnictví a sociální sektor, školství, obchod, hotely a cestovní ruch, kulturu, sport včetně sportovních hal a krytých i otevřených bazénů
  • stavby služeb, dílen, provozoven a výrobních hal, logistiku
  • rekonstrukce, adaptace, nástavby a přístavby budov
  • humanizaci stávajících bytových objektů, mj. střešní nástavby
  • rodinné domky
  • kotelny, výměníkové stanice, trafostanice, regulační stanice plynu
  • dopravní stavby - komuniakce, TÚ, mosty, sadové úpravy
  • inženýrské sítě a objekty - vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpoadních vod, tepelné kanály, větrné elektrárny, sítě elektro: silnoproud i slaboproud, plynovody, úpravy toků, sportovní areály
   zpracování provádíme ve všech technologiích
 • Průzkumné práce
  • tj. geodetická měření, geologické průzkumy, statické průzkumy, stavebně technické průzkumy
 • Zaměření stávajícího stavu budov
 • Projekty interiérů
 • Výkon autorského dozoru na stavbách
 • Výkon technického dozoru investora na stavbách
 • Poskytování služeb při výkonu zadavatelských činností
 • Rozmnožovací a kopírovací práce, skenování a kvalifikované knihařské práce


Firma S-projekt plus, a.s. sídlí na tř. Tomáše Bati 508 ve Zlíně.

Disponuje v dostatečném počtu pracovníky všech profesí, které souvisejí s řešenými úkoly: architekty, projektanty stavaři, statiky, rozpočtáři, projektanty inž. sítí – kanalizace, vodovody, plynovody, projektanty elektro, ÚT+ZT, VZT, měření a regulace, dopravy atd.

Autorizováno je podle zákona č. 360/92 Sb. cca 35   pracovníků.

K zajištění předmětu své činnosti je dokonale technicky a materiálově vybavena. Všechny grafické stanice, na nichž je nainstalována poslední verze AutoCADu vč. nástaveb a grafický editor MicroStation V8, jsou součástí ve firmě zavedené počítačové sítě. Grafické výstupy dokumentace jsou zajištěny na vlastních barevných plotrech HP DesignJet 4000, 1050C, HP DesignJet 800CM, jinak přes laserové tiskárny a kvalitní rozmnožovací techniku .


 

Zpět